یافتن کالاها و سرویسها

هاست نامحدود
فضا : نامحدود
ترافيك : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود
ادون دومین : با درخواست

* سرویس جهت مصرف هاست اشتراکی می باشد

ضمانت بازگشت وجه : 7روز

در صورت خرید دو ساله یا سه ساله (ir) دامین رایگان

سیستم عامل: کلود لینوکس(ابری)
استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

تحویل فوری و بصورت آنلاین !


قیمتی که در هنگام سفارش در پیش‌­فاکتور <<
>>منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد
550,000Rial سالانه
1,000,000Rial دوساله (دامنه رایگان)
1,400,000Rial سه سالانه (دامنه رایگان)
هاست الماس
5 فضا: گیگابایت
ترافيك : نامحدود
پارک دامین : با درخواست
ساب دامین : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود
ادون دومین : با درخواست

* سرویس جهت مصرف هاست اشتراکی می باشد

ضمانت بازگشت وجه : 7روز

در صورت خرید دو ساله یا سه ساله (ir) دامین رایگان


سیستم عامل: کلود لینوکس(ابری)
استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

تحویل فوری و بصورت آنلاین !


قیمتی که در هنگام سفارش در پیش‌­فاکتور <<
>>منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد
450,000Rial سالانه
850,000Rial دوساله (دامنه رایگان)
1,150,000Rial سه سالانه (دامنه رایگان)
هاست طلایی
2 فضا: گیگابایت
ترافيك : نامحدود
پارک دامین : با درخواست
ساب دامین : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود
ادون دومین : با درخواست

در صورت خرید سه ساله (ir) دامین رایگان

* سرویس جهت مصرف هاست اشتراکی می باشد

ضمانت بازگشت وجه : 7روز


سیستم عامل: کلود لینوکس(ابری)
استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

تحویل فوری و بصورت آنلاین !


قیمتی که در هنگام سفارش در پیش‌­فاکتور <<
>>منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد
340,000Rial سالانه
650,000Rial دوساله
900,000Rial سه سالانه (دامنه رایگان)
هاست حرفه ای
1 فضا: گیگابایت
ترافيك : نامحدود
پارک دامین : با درخواست
ساب دامین : نامحدود
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود
ادون دومین : با درخواست

در صورت خرید سه ساله (ir) دامین رایگان

ضمانت بازگشت وجه : 7روز


سیستم عامل: کلود لینوکس(ابری)
استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

تحویل فوری و بصورت آنلاین !


قیمتی که در هنگام سفارش در پیش‌­فاکتور <<
>>منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد
250,000Rial سالانه
480,000Rial دوساله
700,000Rial سه سالانه
هاست شرکتی
500 فضا: مگابایت
ترافيك : نامحدود
پارک دامین : با درخواست
ساب دامین : نامحدود
تعداد ایمیل : 20
تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود
ادون دومین : با درخواست

* سرویس جهت مصرف هاست اشتراکی می باشد

ضمانت بازگشت وجه : 7روز


سیستم عامل: کلود لینوکس(ابری)
استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

تحویل فوری و بصورت آنلاین !


قیمتی که در هنگام سفارش در پیش‌­فاکتور <<
>>منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد
150,000Rial سالانه
280,000Rial دوساله
400,000Rial سه سالانه
هاست شخصی
100 فضا: مگابایت
ترافيك : نامحدود
پارک دامین : با درخواست
ساب دامین : با درخواست
تعداد ایمیل : 10
تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود
ادون دومین : ندارد

* سرویس جهت مصرف هاست اشتراکی می باشد

ضمانت بازگشت وجه : 7روز


سیستم عامل: کلود لینوکس(ابری)
استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

تحویل فوری و بصورت آنلاین !


قیمتی که در هنگام سفارش در پیش‌­فاکتور <<
>>منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد
90,000Rial سالانه
160,000Rial دوساله
220,000Rial سه سالانه