ریال800,000Rial ماهانه

R-20
فضا : نامحدود
پهنای باند : نامحدود
تعداد دامنه میزبانی : 20

ریال1,200,000Rial ماهانه

R-40
فضا : نامحدود
پهنای باند : نامحدود
تعداد دامنه میزبانی : 40

ریال1,600,000Rial ماهانه

R-100
فضا : نامحدود
پهنای باند : نامحدود
تعداد دامنه میزبانی : 100

ریال2,000,000Rial ماهانه

R-unlimited
فضا : نامحدود
پهنای باند : نامحدود
تعداد دامنه میزبانی : 150

طراحی و کدنویسی : آراد هاست