جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 100,000Rial 0Rial 100,000Rial
.com 1 450,000Rial 0Rial 450,000Rial
.net 1 480,000Rial 0Rial 480,000Rial
.org 1 460,000Rial 0Rial 460,000Rial
.info 1 480,000Rial 0Rial 480,000Rial
.biz 1 430,000Rial 0Rial 430,000Rial
.us 1 340,000Rial 0Rial 340,000Rial
.asia 1 490,000Rial 0Rial 490,000Rial
.name 1 370,000Rial 0Rial 370,000Rial
.co.ir 1 100,000Rial 0Rial 100,000Rial
.net.ir 1 100,000Rial 0Rial 100,000Rial
.org.ir 1 100,000Rial 0Rial 100,000Rial
.ac.ir 1 100,000Rial 0Rial 100,000Rial
.gov.ir 1 100,000Rial 0Rial 100,000Rial
.id.ir 1 100,000Rial 0Rial 100,000Rial
.sch.ir 1 100,000Rial 0Rial 100,000Rial
.ایران 1 100,000Rial 0Rial 100,000Rial