جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 150,000Rial 0Rial 150,000Rial
.com 1 1,500,000Rial 0Rial 1,500,000Rial
.net 1 1,800,000Rial 0Rial 1,800,000Rial
.org 1 1,800,000Rial 0Rial 1,800,000Rial
.info 1 2,000,000Rial 0Rial 2,000,000Rial
.biz 1 2,000,000Rial 0Rial 2,000,000Rial
.us 1 1,050,000Rial 0Rial 1,050,000Rial
.asia 1 490,000Rial 0Rial 490,000Rial
.name 1 950,000Rial 0Rial 950,000Rial
.co.ir 1 150,000Rial 0Rial 150,000Rial
.net.ir 1 150,000Rial 0Rial 150,000Rial
.org.ir 1 150,000Rial 0Rial 150,000Rial
.ac.ir 1 150,000Rial 0Rial 150,000Rial
.gov.ir 1 150,000Rial 0Rial 150,000Rial
.id.ir 1 150,000Rial 0Rial 150,000Rial
.sch.ir 1 150,000Rial 0Rial 150,000Rial
.ایران 1 150,000Rial 0Rial 150,000Rial


Language: