میزبانی وب

7 روز ضمانت برگشت پول
 • نامحدود

  • نامحدود فضا
  • نامحدود پهنا باند
  • کلود لینوکس سیستم عامل
  • cPanel کنترل پنل
  • نامحدود تعداد ایمیل
  تومان910,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • الماس

  • 10 GB فضا
  • نامحدود پهنا باند
  • کلود لینوکس سیستم عامل
  • cPanel کنترل پنل
  • نامحدود تعداد ایمیل
  تومان590,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • طلایی

  • 5 GB فضا
  • نامحدود پهنا باند
  • کلود لینوکس سیستم عامل
  • cPanel کنترل پنل
  • نامحدود تعداد ایمیل
  تومان320,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • حرفه ای

  • 3 GB فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • کلود لینوکس سیستم عامل
  • cPanel کنترل پنل
  • نامحدود تعداد ایمیل
  تومان210,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • شرکتی

  • 1 GB فضا
  • نامحدود پهنا باند
  • کلود لینوکس سیستم عامل
  • cPanel کنترل پنل
  • 20 تعداد ایمیل
  تومان170,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • شخصی

  • 500 MB فضا
  • نامحدود پهنا باند
  • کلود لینوکس سیستم عامل
  • cPanel کنترل پنل
  • 10 تعداد ایمیل
  تومان100,000/سالیانه
  سفارش دهید