کد تخفیف : arad تخفیف یک میلیون تومانی برای خرید نمایندگی یکساله هاست نامحدود به تعداد محدود

تومان1,700,000 سالانه

R-20
فضا : نامحدود
پهنای باند : نامحدود
تعداد دامنه میزبانی : 20

تومان2,500,000 سالانه

R-40
فضا : نامحدود
پهنای باند : نامحدود
تعداد دامنه میزبانی : 40

تومان3,200,000 سالانه

R-100
فضا : نامحدود
پهنای باند : نامحدود
تعداد دامنه میزبانی : 100

تومان5,100,000 سالانه

R-unlimited
فضا : نامحدود
پهنای باند : نامحدود
تعداد دامنه میزبانی : 150

طراحی و کدنویسی : آراد هاست